Audyty i Procedury

Sami opracowaliśmy metodykę prowadzenia projektów inwentaryzacyjnych opierając się na doświadczeniu i kompetencjach księgowych.

Nasza metodyka jest elastyczna, pozwala na indywidualne dopasowanie procedur do każdej firmy. Przeprowadzane przez nas audyty oraz sesje doradcze, są źródłem unikalnej wiedzy, ponieważ łączymy wiedzę merytoryczną z praktyką w terenie.

Audyt inwentaryzacyjny – to rzetelna ocena bieżącego stanu majątku przedsiębiorstwa, zgodna z wymaganiami biegłych rewidentów lub kadry zarządzającej.

Audyty to kompleksowe połączenie:
- doradztwa
- dokumentacji
- zdjęć
- instrukcji
- raportu.

Pierwszy rodzaj Audytu – Audyt w terenie
Chodzi tu o sytuację w której Przedsiębiorstwo wykonuje samodzielnie spis z natury. Nasze zadanie polega na weryfikacji czy Spis został wykonany poprawnie. Audytor, ma wskazane dokładnie co ma policzyć ( np.: towary wartościowe) ocenić stan przygotowania magazynu do Spisu i porządku pozostawionego po, oraz odnieść się do standów magazynowych i raportu różnic. Często wynikiem takiego Audytu, jest rekomendacja dalszych udogodnień dla Klienta. Nie tylko w postaci lepiej opracowanych – dedykowanych procedur i dokumentacji, ale przede wszystkim zastosowania techniki – czyli sprzętu i oprogramowania usprawniającego działanie w przyszłości.

Drugi rodzaj Audyty – Audyt proceduralny
W tym przypadku doradzamy firmie jak przygotować magazyn, i jak oznakować magazyn, jak go przygotować do spisu, jak ułożyć towar, lub materiały a następnie pilnujemy realizacji – wdrożenia.
Często wynikiem takiego spisu jest wskazanie rozwiązań technicznych – sprzętu + oprogramowania, które w przyszłości umożliwią samodzielną realizacje inwentaryzacji już bez konieczności angażowania Nas do Audytu.

Tu również przechodzimy przez wszystkie 4 etapy, Analiza Potrzeb Klienta, Przygotowanie - piszemy procedury, Realizacja - uczestniczymy w realizacji wskazujemy obszary do poprawy, Raportowanie – Opracowujemy raport + rekomendujemy rozwiązania i zmiany na przyszłość

30

Lat doświadczenia

Jesteśmy stare wygi

350

Zrealizowanych Projektów

A przed Nami Europa i Świat

50 000 000

Policzonych środków trwałych

A towary a produkcja.....